İdrar Yolu Enfeksiyonu (UTI) Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

88
İdrar Yolu Enfeksiyonu (UTI) Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
ads

İdrar yolu enfeksiyonu (UTI) mikroplardan kaynaklanan bir enfeksiyondur. Bunlar mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçük organizmalardır.

UTİ’lerin çoğu bakterilerden kaynaklanır, ancak bazıları mantarlar ve nadir durumlarda virüslerden kaynaklanır. UTİ’ler insanlarda en sık görülen enfeksiyonlar arasındadır.

İdrar yollarınız şunlardan oluşur:

 • Böbrekler
 • Üretörler
 • Mesane
 • Üretra

Çoğu UTI sadece üretra ve mesaneyi alt sistemde içerir. Bununla birlikte, UTİ’ler üreterleri ve böbrekleri üst sisteme dahil edebilir. Üst sistem UTI’ler alt sistem UTI’lerden daha nadir olsa da, genellikle daha şiddetlidir.

UTI belirtileri

Bir UTI belirtileri idrar yolunun hangi kısmının enfekte olduğuna bağlıdır.

Alt sistem UTI belirtileri

Alt sistem UTI’leri üretra ve mesaneyi etkiler. Daha düşük bir sistem UTI belirtileri şunlardır:

 • İdrara çıkma ile yanma
 • Fazla idrar geçirmeden idrar yapma sıklığının artması
 • İdrara çıkmanın aciliyetinin artması
 • Kanlı idrar
 • Bulutlu idrar
 • Kola veya çaya benzeyen idrar
 • Güçlü bir kokusu olan idrar
 • Kadınlarda pelvik ağrı
 • Erkeklerde rektal ağrı

Üst sistem UTI belirtileri

Üst yol UTİ’leri böbrekleri etkiler. Bakteriler enfekte böbrekten kana geçerse bunlar potansiyel olarak hayatı tehdit edebilir. Ürosepsis adı verilen bu durum tehlikeli derecede düşük tansiyon, şok ve ölüme neden olabilir.

Bir üst sistem UTI belirtileri şunlardır:

 • Üst sırt ve yanlarda ağrı ve hassasiyet
 • Titreme
 • Ateş
 • Mide bulantısı
 • Kusma

Erkeklerde UTI belirtileri

Erkeklerde üst yol idrar enfeksiyonu belirtileri kadınlarda olanlara benzer. Bununla birlikte, daha düşük bir sistem UTI’ye sahip erkekler de bazen rektal ağrı yaşayabilir.

Kadınlarda UTI belirtileri

Daha düşük yol üriner enfeksiyonu olan kadınlarda pelvik ağrı görülebilir. Bu, diğer yaygın semptomlara ek olarak.

UTI nedenleri ve risk faktörleri

Mesanenizin boşalmasını azaltan veya idrar yollarını tahriş eden herhangi bir şey bir UTI’ye yol açabilir. Ayrıca, UTI alma riskini artırabilecek birçok faktör vardır.

Bu risk faktörleri şunlardır:

 • Yaş (Yaşlı yetişkinlerin UTİ alma olasılığı daha yüksektir.)
 • Ameliyat sonrası hareket kabiliyetinin azalması veya uzun süreli yatak istirahati
 • Böbrek taşları
 • Önceki bir UTI
 • İdrar yolu tıkanıklıkları veya tıkanıklıkları, örneğin:
  • Genişlemiş prostat
  • Böbrek taşları
  • Belirli kanser formları
 • Uzun süreli idrar kateterleri bakterilerin mesanenize girmesini kolaylaştırabilir
 • Diyabet
 • Hamilelik
 • Doğumdan itibaren anormal gelişmiş üriner yapılar
 • Zayıflamış bağışıklık sistemi

Erkekler için ek UTI risk faktörleri

Erkekler için çoğu UTI risk faktörü kadınlar için olanlarla aynıdır. Bununla birlikte, genişlemiş bir prostata sahip olmak da UTI riskini artırabilir.

Kadınlar için ek UTI risk faktörleri

Banyoyu kullandıktan sonra arkadan öne silmenin tekrarlayan UTİ riskini artırdığına yaygın olarak inanılsa da, eski araştırmalar durumun böyle olmadığını gösterdi.

Bununla birlikte, hala kadın anatomisine özgü bazı risk faktörleri vardır.

Daha kısa üretra

Kadın vücutlarında üretra hem vajinaya hem de anüse çok yakındır. Bu, UTI geliştirme olasılığını artırır. Hem vajina hem de anüs çevresinde doğal olarak oluşabilecek bakteriler üretra ve idrar yollarının geri kalanında enfeksiyona yol açabilir.

Kadınlarda üretralar da daha kısadır ve bakterilerin mesaneye girmek için daha kısa bir mesafeleri vardır.

UTI tanısı

Semptomlarınıza göre bir UTI’niz olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuza başvurun. Doktorunuz semptomlarınızı gözden geçirecek ve fiziksel muayene yapacaktır. Bir UTI tanısını doğrulamak için doktorunuzun idrarınızı mikroplar için test etmesi gerekir.

İdrar örneğinin “temiz yakalama” örneği olması gerekir. Bu, idrar örneğinin başlangıçta değil, idrar akışınızın ortasında toplandığı anlamına gelir. Bu, numuneyi kirletebilecek bakterilerin veya mayaların cildinizden toplanmamasına yardımcı olur. Doktorunuz size nasıl temiz bir avelde edeceğinizi açıklayacaktır.

Örneği test ederken, doktorunuz idrarınızda daha yüksek sayıda beyaz kan hücresi arayacaktır. Bu bir enfeksiyona işaret edebilir.

Doktorunuz ayrıca bakteri veya mantarları test etmek için idrar kültürü yapacaktır. Kültür enfeksiyonun nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca doktorunuzun bir tedavi seçmesine yardımcı olabilir.

Doktorunuz UTI’nin viral olduğundan şüpheleniyorsa, özel test yapılması gerekebilir. Virüsler UTİ’lerin nadir nedenleridir, ancak organ nakli olmuş veya bağışıklık sistemini zayıflatan başka durumları olan kişilerde görülebilir.

Üst sistem UTİ’leri

Doktorunuz bir üst yol UTI’niz olduğundan şüpheleniyorsa, idrar testine ek olarak tam bir kan sayımı (CBC) ve kan kültürleri yapmaları gerekebilir.

Kan kültürü, enfeksiyonunuzun kan akışınıza yayılmamasını sağlayabilir.

Kronik UTI’ler

Çoğu UTİ tedaviden sonra gider. Bununla birlikte, bazı insanlar kronik UTİ’ler geliştirir. Kronik UTİ’ler ya tedaviden sonra gitmez ya da tekrar etmeye devam etmez. Tekrarlayan UTİ’ler kadınlar arasında yaygındır.

Kronik UTİ’leriniz varsa, doktorunuz idrar yollarınızda herhangi bir anormallik veya tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir. Bazı yaygın testler şunlardır:

 • Ultrason, transdüser adı verilen bir cihazın karnınızın üzerinden geçirildiği yerdir. Dönüştürücü, bir monitörde görüntülenen idrar yolu organlarınızın görüntüsünü oluşturmak için ultrason dalgalarını kullanır.
 • İntravenöz bir pyelogram (IVP), vücudunuza idrar yollarınız boyunca hareket eden bir boya enjekte etmeyi içerir. Daha sonra karnınızın röntgeni alınır. Boya, X-ray görüntüsünde idrar yolunuzu vurgular.
 • Bir sistoskopi, mesanenizin içini görmek için üretranızdan ve mesanenize yerleştirilen küçük bir kamera kullanır. Bir sistoskopi sırasında, doktorunuz küçük bir mesane dokusunu çıkarabilir ve semptomlarınızın bir nedeni olarak mesane iltihabını veya kanseri ekarte etmek için test edebilir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması idrar sisteminizin daha ayrıntılı görüntülerini alır.

Hamilelikte UTİ’ler

Hamileyseniz ve UTI belirtileriniz varsa, hemen doktorunuza başvurun.

Hamilelikte UTİ’ler yüksek tansiyona ve erken doğuma neden olabilir. Hamilelik sırasında UTİ’lerin böbreklere yayılma olasılığı da daha yüksektir.

UTI tedavisi

Bir UTI’nin tedavisi, olup olmadığına bağlıdır:

 • Bakteriyel (en yaygın)
 • Viral
 • Mantar

Doktorunuz test sonuçlarınıza bakarak hangisinin olduğunu belirleyebilecektir.

Bakteriyel UTİ’ler antibiyotiklerle tedavi edilir. Viral UTİ’ler antiviral adı verilen ilaçlarla tedavi edilir. Genellikle, antiviral cidofovir viral UTİ’leri tedavi etmek için seçimdir. Mantar UTİ’leri antifungal adı verilen ilaçlarla tedavi edilir.

UTI için antibiyotikler

Bakteriyel bir UTI’yi tedavi etmek için kullanılan antibiyotik formu genellikle sistemin hangi kısmının söz konusu olduğuna bağlıdır.

Alt sistem UTİ’ler genellikle oral antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Üst sistem UTİ’ler intravenöz antibiyotik gerektirir. Bu antibiyotikler doğrudan damarlarınıza konur.

Bazen bakteriler antibiyotiklere karşı direnç geliştirir. Antibiyotik direnci riskinizi azaltmak için, doktorunuz muhtemelen sizi mümkün olan en kısa tedavi kursuna sokacaktır. Tedavi tipik olarak en fazla 1 hafta sürer.

İdrar kültürünüzden elde edilen sonuçlar, doktorunuzun enfeksiyonunuza neden olan bakteri türüne karşı en iyi şekilde çalışacak bir antibiyotik tedavisi seçmesine yardımcı olabilir.

Bakteriyel UTİ’ler için antibiyotik dışındaki tedaviler incelenmektedir. Bir noktada, antibiyotiksiz UTI tedavisi, vücut ve bakteriler arasındaki etkileşimi değiştirmek için hücre kimyasını kullanarak bakteriyel UTI’ler için bir seçenek olabilir.

Bir UTI için ev ilaçları

Bir UTI’yi tedavi edebilecek hiçbir ev ilacı yoktur, ancak ilacınızın daha iyi çalışmasına yardımcı olabilecek yapabileceğiniz bazı şeyler vardır.

UTI’ler için bu ev ilaçları Daha fazla su içmek gibi, vücudunuzun enfeksiyonu daha hızlı temizlemesine yardımcı olabilir.

Tedavi edilmeyen UTI’ler

Bir UTI’yi tedavi etmek önemlidir – ne kadar erken, o kadar iyi. Tedavi edilmeyen UTI’ler yayıldıkça daha da şiddetli hale gelir.

Bir UTI genellikle alt idrar yollarında tedavi etmek en kolayıdır. Üst idrar yoluna yayılan bir enfeksiyonun tedavisi çok daha zordur ve kanınıza yayılma olasılığı daha yüksektir, sepsis’e neden olur. Bu hayatı tehdit eden bir olay.

UTI’niz olduğundan şüpheleniyorsanız, en kısa sürede doktorunuza başvurun. Basit bir muayene ve idrar veya kan testi uzun vadede sizi çok fazla sorundan kurtarabilir.

UTI önleme

Herkes UTI’leri önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki adımları atabilir:

 • Günlük 6-8 bardak su için.
 • İdrarı uzun süre tutmayın.
 • Doktorunuzla idrar kaçırma veya mesanenizi tamamen boşaltma zorlukları hakkında konuşun.

Kadınlar. 30 kez Güvenilir Kaynak erkeklerden daha fazla UTİ alma olasılığı. Bazı adımlar kadınlarda UTi’leri önlemeye yardımcı olabilir.

Perimenopozal veya postmenopozal iseniz, doktorunuz tarafından reçete edilen topikal veya vajinal östrojen kullanmak UTİ’leri önlemede bir fark yaratabilir. Doktorunuz cinsel ilişkinin tekrarlayan UTİ’lerinizin bir faktörü olduğuna inanıyorsa, seks veya uzun vadede önleyici antibiyotikler almanızı önerebilirler.

Bazı çalışmalar, yaşlı yetişkinlerde uzun süreli koruyucu antibiyotik kullanımının UTİ riskini azalttığını göstermiştir.

Günlük kızılcık takviyeleri almak veya vajinal probiyotikler kullanmak , lactobacillusgibi , UTİ’lerin önlenmesinde de yardımcı olabilir. Bazı çalışmaları Güvenilir Kaynak probiyotik vajinal fitillerin kullanılmasının, vajinada bulunan bakterileri değiştirerek UTİ’lerin oluşumunu ve tekrarlamasını azaltabileceğini öne sürün.

Doktorunuzla sizin için doğru önleme planının ne olduğunu tartıştığınızdan emin olun.

ads
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x